Squash and Racquetball Results – September 3, 2015

September 9, 2015

Date: 3 Sept 2015- – – – – – – – – Coach: C. Nielsen, P. Ryan

Racquetball

SPC -‘A Grade

G1– – – S. Cashin (SPC) 11 v (BCC) 15- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 6 v 15- – –

Points: 17 v 30

G1 – – L. Cashin (SPC) 15 v C.Kent (SPC) 14 – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 13 v 15

Points:– 28 v 29

SPC -‘B Grade

G1– – – B. Haintz (SPC) 15 v (BCC) 7- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 15 v 2

Points: – 30 v 9

G1– – – B. Haintz (SPC) 15 v (BCC) 6- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 15 v 6

Points: – 30 v 12

SPC -‘C Grade

G1 – – D. Gladman (SPC) 15 v (BCC) 13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 15 v 7

Points:– 30 v 20

G1 – – L. DeVries (SPC) 15 v J. Gillett Veenstra (SPC) 8 – G215 v 12

Points:– 30 v 20

G1 – – K. Wray (SPC) 15 v (Loreto) 5- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 15 v 6

Points:– 30 v 11

G1– – – T. Lawry (SPC) 4 v C. Reinetts (SPC) 15- – – – – – – – – – – – – – – G2 8 v 15

Points:– 12 v 30

G1– – – D. Gladman (SPC) 13 v A. Sveljek (SPC) 15 – – – – – – – – – G2 5 v 15

Points:– 18 v 30

G1– – – A. Sveljek (SPC) 12 v (BCC) 15- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 13 v15

Points: – 25 v 30

G1 – – C. Spedding (SPC) 7 v (BGS) 16- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 8 v 15

Points: – 15 v 30

G1– – – J. Gladman (SPC) 5 v – (Loreto) 15- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 5 v 15

Points: – 10 v 30

G1– – – N. Jennings (SPC) 13 v T. Collier(SPC) 15- – – – – – – – – – – G2 15 v 11

Points

SPC -‘D Grade

G1 – – K. O’Keefe (SPC) 15 v (Loreto) 12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 15 v 13

Points: – 30 v 25

Squash

SPC -‘A Grade

G1– – – C. Kent 15 (SPC) v 7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 [TBC]

Points:– – – –

– –

SPC -‘B Grade

G1– – – N. Foote (St Pats) 7 v (Grammar) 15- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G2 7 v 15

Points: – 14 v 30

G1– – – S. Cashin 12 (St Pats)- – v (BGS) 15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – G 13 v 15

Points:– 25 v 30

Laurence Cashin 1 game 27 points def Chris Ellis (Grammar) 1 game 24 points

Connor Kent 2 games 30 points def Matt O’Sullivan (Grammar)- 17 points